عدد فرود

عدد فرود (به انگلیسی: Froude number)، در زمینه جریان سیالات، یک عدد بدون بعد است که به افتخار ویلیام فرود نامگذاری شده‌است. در تعریف این عدد آمده‌است:

نسبت نیروی اینرسی به نیروی جاذبه در حرکت یک سیال.

این نیرو در جریان‌هائی که شکل امواج از نیروی جاذبه متاثر می‌شود مانند حرکت یک قایق بسیار حائز اهمیت است.

این عدد از فرمول زیر بدست می‌آید:

Fr۲=ρV۲/Lγ=V۲Lg

که در آن:

L: مشخصه طول(در کانال های باز مشخصه طول برابر با عمق هیدرولیکی D)
ρ: چگالی
V: سرعت
γ: عددی برابر با چگالی در شتاب گرانشی
g: شتاب گرانشی

می باشد.

« بازگشت به دانشنامه

--خالی--

فروشگاه اینترنتی دیجی کالا
  • گسل 

    گسل یا گسله (به انگلیسی: Fault) به شکستگی‌هایی اطلاق می‌شود که سنگ‌های دو طرف صفحهٔ شکستگی نسبت به همدیگر حرکت…

  • تمرکز تنش 

    تمرکز تنش (Stress Concentration یا Stress Raiser یا Stress Riser) موقعیتی از یک شی است که در آن مقدار تنش…

  • سنجش از دور 

    سنجش از دور (Remote Sensing) عبارت است از دانش بدست آوردن اطلاعات درباره اشیا، پدیده ها و محیط از طریق…