عدد ریچاردسون

عدد ریچاردسون (Richardson Number) یک عدد بی بعد در دینامیک سیالات است که از نسبت انرژی پتانسیل به انرژی جنبشی حاصل می‌شود. این عدد با نماد نشان داده می‌شود و به افتخار دانشمند انگلیسی، لوئیس فرای ریچاردسون نامگذاری شده‌است.

اگر این عدد منفی باشد بیانگر حالت ناپایدار در شاره است. یا به عبارت دیگر چینه‌بندی در شاره سبب افزایش اغتشاش می‌شود. ولی اگر عدد مذکور مثبت باشد بیانگر حالت پایداری در شاره است؛ و اگر این عدد بزرگتر از ۰٫۲۵ یا ۱/۴ باشد در این صورت چنانچه اغتشاشی وارد محیط سیال شود این اغتشاش از بین خواهد رفت.

در انتقال حرارت جابه‌جایی عدد بی بعد ریچاردسون برای تعیین اهمیت جا به جایی آزاد نسبت به جا به جایی اجباری می‌باشد. عدد موصوف برابر با تقسیم عدد گراشف بر مجذور عدد رینولدز می‌باشد.

اگر عدد ریچاردسون کوچکتر از ۱. باشد جابه‌جایی طبیعی قابل صرف نظر است. اگر این عدد بزرگتر از ۱۰ باشد جابه جایی اجباری قابل صرف نظر است. اگر عدد مزبور بین ۱. تا ۱۰ باشد هر دو نوع جابه جایی آزاد و اجباری باید در نظر گرفته شوند.


روابط محاسباتی عدد ریچاردسوندر این رابطه:

شتاب گرانشی،

پایداری ستون آب،

سرعت،


منبع: ویکی پدیا فارسی، صفحه عدد بی بعد ریچاردسون« بازگشت به دانشنامه

--خالی--

فروشگاه اینترنتی دیجی کالا
  • گسل 

    گسل یا گسله (به انگلیسی: Fault) به شکستگی‌هایی اطلاق می‌شود که سنگ‌های دو طرف صفحهٔ شکستگی نسبت به همدیگر حرکت…

  • تمرکز تنش 

    تمرکز تنش (Stress Concentration یا Stress Raiser یا Stress Riser) موقعیتی از یک شی است که در آن مقدار تنش…

  • سنجش از دور 

    سنجش از دور (Remote Sensing) عبارت است از دانش بدست آوردن اطلاعات درباره اشیا، پدیده ها و محیط از طریق…