شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ

شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ (به انگلیسی: Large Eddy Simulation و به صورت مخفف LES) یک روش شبیه‌سازی در دینامیک سیالات محاسباتی است. در این روش معادلات ناویر-استوکس برای مقیاس‌های بزرگ که حاوی انرژی هستند حل می‌شوند و اثر مقیاس‌های کوچک بر مقیاس‌های بزرگ مدل‌سازی می‌شود.

از نظر هزینه این روش بین روش شبیه‌سازی عددی مستقیم و شبیه‌سازی به روش میانگین‌گیری رینولدز معادلات ناویر- استوکس قرار دارد. از آن جایی که در این روش مقیاس‌های بزرگ جریان که به‌طور مستقیم حل می‌شوند این روش بسیار دقیق تر از روش شبیه‌سازی به روش میانگین‌گیری رینولدز معادلات ناویر- استوکس است.


شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ از یک میدان سرعت گاز آشفته.
شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ از یک میدان سرعت گاز آشفته

منابع:« بازگشت به دانشنامه

--خالی--

فروشگاه اینترنتی دیجی کالا
  • پس لرزه 

    پس لرزه (به انگلیسی: Aftershock) به زمین لرزه کوچک‌تری گفته می‌شود که پس از یک زمین‌لرزه بزرگ‌تر قبلی، و در…

  • گسل 

    گسل یا گسله (به انگلیسی: Fault) به شکستگی‌هایی اطلاق می‌شود که سنگ‌های دو طرف صفحهٔ شکستگی نسبت به همدیگر حرکت…

  • تمرکز تنش 

    تمرکز تنش (Stress Concentration یا Stress Raiser یا Stress Riser) موقعیتی از یک شی است که در آن مقدار تنش…