تمرکز تنش

تمرکز تنش (Stress Concentration یا Stress Raiser یا Stress Riser) موقعیتی از یک شی است که در آن مقدار تنش به طور قابل ملاحظه ای از محدوده اطراف آن بیشتر است.

این پدیده هنگامی اتفاق می افتد که بی نظمی در هندسه یا ماده یک جزء سازه ای وجود داشته باشد به نحوی که سبب اختلال در جریان تنش گردد [۱].

نواحی ناپیوستگی مانند حفرات یا شکاف‌ها و ترک‌ها به علت ایجاد تمرکز در تنش، شرایط شکست ترد را در مواد چکش‌خوار پدید می‌آورند.

شعاع نوک ترک تاثیر زیادی بر میزان تمرکز تنش در نزدیکی آن دارد [۲].

ضریب تمرکز تنش

ضریب تمرکز تنش یا Kt به صورت نسبت تنش ماکزیمم بر تنش اسمی بر حسب سطح مقطع خالص تعریف می‌شود. البته برخی از محققان از مقدار تنش اسمی در محل عدم وجود عوامل تمرکز تنش استفاده می‌کنند [۳].

 


توزیع تنش
توزیع تنش در یک ورق فلزی با اعمال نیروی گسترده از دو یال بالا و پایین. تمرکز تنش در اطراف حفرهٔ داخلی به وضوح مشاهده می‌شود.


منابع:

[۱] ویکی پدیا انگلیسی، صفحه Stress Concentration
[۲] ویکی پدیا فارسی، صفحه تمرکز تنش
[۳] ویکی پدیا فارسی، صفحه ضریب تمرکز تنش

« بازگشت به دانشنامه

--خالی--

فروشگاه اینترنتی دیجی کالا
  • گسل 

    گسل یا گسله (به انگلیسی: Fault) به شکستگی‌هایی اطلاق می‌شود که سنگ‌های دو طرف صفحهٔ شکستگی نسبت به همدیگر حرکت…

  • تمرکز تنش 

    تمرکز تنش (Stress Concentration یا Stress Raiser یا Stress Riser) موقعیتی از یک شی است که در آن مقدار تنش…

  • سنجش از دور 

    سنجش از دور (Remote Sensing) عبارت است از دانش بدست آوردن اطلاعات درباره اشیا، پدیده ها و محیط از طریق…