نشریه 360 تجديد نظر اول - دستورالعمل بهسازي‌ لرزه‌اي ساختمانهاي موجود

خلاصه آیتم

در طي ۵۰ سال گذشته، تحقيقات زيادي در زمينه ي مهندسي زلزله صورت پذيرفته و بدون شك منشاء تحولاتي بنيادي در آيين نامه هاي كشور و موجب ارتقاي دانش مهندسين شده است. بر اين اساس و با توجه به اهميت موضوع، معاونت امور فني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برآن شد كه زمينه تدوين […]

فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط زميني انتقال و فوق توزيع نيروي برق سال 1399

خلاصه آیتم

تهیه، تدوین و ابلاغ فهرست های بهای واحد پایه در رشته های مختلف جزو مسئولیت هایی بوده است که از زمان تشکیل سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۵) و نظام فنی و اجرایی کشور (مصوب ۱۳۸۵/۰۴/۲۰)، به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در برآورد هزینه […]

فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 1399

خلاصه آیتم

تهیه، تدوین و ابلاغ فهرست های بهای واحد پایه در رشته های مختلف جزو مسئولیت هایی بوده است که از زمان تشکیل سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۵) و نظام فنی و اجرایی کشور (مصوب ۱۳۸۵/۰۴/۲۰)، به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در برآورد هزینه […]

فهرست بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1399

خلاصه آیتم

تهیه، تدوین و ابلاغ فهرست های بهای واحد پایه در رشته های مختلف جزو مسئولیت هایی بوده است که از زمان تشکیل سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۵) و نظام فنی و اجرایی کشور (مصوب ۱۳۸۵/۰۴/۲۰)، به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در برآورد هزینه […]

فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري تحت فشار سال 1399

خلاصه آیتم

تهیه، تدوین و ابلاغ فهرست های بهای واحد پایه در رشته های مختلف جزو مسئولیت هایی بوده است که از زمان تشکیل سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۵) و نظام فنی و اجرایی کشور (مصوب ۱۳۸۵/۰۴/۲۰)، به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در برآورد هزینه […]

فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات سال 1399

خلاصه آیتم

تهیه، تدوین و ابلاغ فهرست های بهای واحد پایه در رشته های مختلف جزو مسئولیت هایی بوده است که از زمان تشکیل سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۵) و نظام فنی و اجرایی کشور (مصوب ۱۳۸۵/۰۴/۲۰)، به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در برآورد هزینه […]

فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب سال 1399

خلاصه آیتم

تهیه، تدوین و ابلاغ فهرست های بهای واحد پایه در رشته های مختلف جزو مسئولیت هایی بوده است که از زمان تشکیل سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۵) و نظام فنی و اجرایی کشور (مصوب ۱۳۸۵/۰۴/۲۰)، به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در برآورد هزینه […]

فهرست‌ بهاي واحد پايه رشته چاه سال 1399

خلاصه آیتم

تهیه، تدوین و ابلاغ فهرست های بهای واحد پایه در رشته های مختلف جزو مسئولیت هایی بوده است که از زمان تشکیل سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۵) و نظام فنی و اجرایی کشور (مصوب ۱۳۸۵/۰۴/۲۰)، به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در برآورد هزینه […]

فهرست‌بهاي واحد پايه رشته سدسازي سال 1399

خلاصه آیتم

تهیه، تدوین و ابلاغ فهرست های بهای واحد پایه در رشته های مختلف جزو مسئولیت هایی بوده است که از زمان تشکیل سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۵) و نظام فنی و اجرایی کشور (مصوب ۱۳۸۵/۰۴/۲۰)، به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در برآورد هزینه […]

--خالی--

فروشگاه اینترنتی دیجی کالا

دانشنامه – دانش واژه های اخیر

  • تنش مؤثر

    تنش مؤثر (Effective Stress)، تنشی است که بوسیلهٔ بدنهٔ خاک (اسکلت خاک) تحمل…

  • پس لرزه

    پس لرزه (به انگلیسی: Aftershock) به زمین لرزه کوچک‌تری گفته می‌شود که پس…

  • گسل

    گسل یا گسله (به انگلیسی: Fault) به شکستگی‌هایی اطلاق می‌شود که سنگ‌های دو…

--خالی--

logo-samandehi