Generic selectors
فقط مطابقت دقیق
جستجو در عنوان
جستجو در متن
جستجو در پست ها
جستجو در صفحات
فیلتر بر اساس دسته
اخبار کنفرانس
اخبار و تازه های سایت
استخدام مهندس برق
استخدام مهندس شیمی
استخدام مهندس صنایع
استخدام مهندس عمران
استخدام مهندس کامپیوتر
استخدام مهندس متالوژی
استخدام مهندس معماری
استخدام مهندس مکانیک
استخدام و فرصت های شغلی
سازه های شگفت انگیز
وب گشت فناورانه
ویدئو

نشریه شماره ۸۳۲ – راهنمای ارزيابی ايمنی ساختمان‌ها پس از زلزله

نشریه شماره 832 - راهنماي ارزيابي ايمني ساختمان‌ها پس از زلزله
 • نسخه 0
 • تاریخ نشر ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

توضیحات

نشریه شماره 832 - راهنماي ارزيابي ايمني ساختمان‌ها پس از زلزله

یکی از نیازهاي اولیه در مدیریت بحران پس از زلزله، شناسایی میزان آسیب هاي واردشده به ساختمان ها و برآورد امکان استفاده از آنها توسط ساکنان یا کاربران است. در بسیاري از زلزله هاي شدید و بسیار شدید در کشور، تعداد قابل توجهی از ساختمان ها دچار آسیب می شوند و به دلیل عدم اطمینان از ظرفیت باربري باقیمانده در سازه، بسیاری از ساکنان به داخل ساختمان ها مراجعت ننموده و در مجاورت آن یا در محلی دیگر اسکان می یابند که بعضاً باعث ایجاد مشکلات ثانویه می گردد. از این رو لازم است در اسرع وقت و با ارزیابی مقدماتی،از ورود ساکنان به ساختمانهایی که ایمن نیستند جلوگیري گردد و ساختمان هاي تعمیر پذیر نیز شناسایی و پس از تعمیر در اختیار مالکان قرار گیرد.

عنوان نشریه شماره ۸۳۲ به انگلیسی

Guideline for Post-Earthquake Rapid Assessment of Building

تدوین راهنمای ارزيابی ايمنی ساختمان‌ها پس از زلزله

با توجه به مطالب فوق، تدوین نشریه شماره ۸۳۲ با عنوان «راهنمای ارزيابی ايمنی ساختمان‌ها پس از زلزله» توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و با هماهنگی امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور در دستور کار قرار گرفت. این ضابطه پس از تهیه، براي تأیید و ابلاغ به عوامل ذینفع نظام فنی و اجرایی کشور به این سازمان ارسال شد که پس از بررسی و تصویب، براساس نظام فنی اجرایی یکپارچه کشور، موضوع ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور، ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، و آیین نامه استانداردهاي اجرایی مصوب هیات محترم وزیران تصویب و ابلاغ گردید.

تهیه و کنترل راهنمای ارزيابی ايمنی ساختمان‌ها پس از زلزله

مجري: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

اعضاي کمیته تهیه کننده متن اصلی (به ترتیب حروف الفبا)

۱- دکتر امید بهار، عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

۲- دکتر بهرخ حسینی هاشمی (مجری پروژه)، عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

۳- دکتر عبدالرضا سروقد مقدم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

۴- مهندس حمیدرضا فرشچی، کارشناس ارشد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

۵- دکتر افشین کلانتري، عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

۶- دکتر مجیدمحمدي، عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

اعضاي گروه هدایت و راهبري (سازمان برنامه و بودجه کشور)

۱- علیرضا توتونچی، معاون امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران

۲- فرزاد پارسا، رئیس گروه امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران


منبع: سایت نظام فنی و اجرایی کشور


 

دانشنامه – دانش واژه های اخیر

 • ضریب پواسون

  نسبت کرنش جانبی (عرضی) به کرنش محوری (طولی) را نسبت پواسون یا ضریب…

 • کرنش جانبی

  کرنش‌های پدید آمده تحت نیروی محوری P در راستاهایی غیر از راستای نیروی…

 • نسبت خستگی

  نسبت عمر خستگی (استحکام خستگی) به استحکام کششی ماده را نسبت خستگی می…

--خالی--

logo-samandehi