فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري تحت فشار سال ۱۳۹۹

فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري تحت فشار سال 1399
 • نسخه سال 1399
 • تاریخ نشر ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

توضیحات

فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري تحت فشار سال 1399

تهیه، تدوین و ابلاغ فهرست های بهای واحد پایه در رشته های مختلف جزو مسئولیت هایی بوده است که از زمان تشکیل سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۵) و نظام فنی و اجرایی کشور (مصوب ۱۳۸۵/۰۴/۲۰)، به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در برآورد هزینه های اجرای پروژه های توسعه ای کشور انجام می شود. این فهارس بها از نوع گروه اول (لازم الاجرا) بوده و به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ می شود. اولین فهرست بهای واحد پایه در سال ۱۳۵۵ ابلاغ گردید و از آن پس هرساله مورد بازنگری، به هنگام سازی، و اصلاح قرار گرفته است.

ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري تحت فشار سال ۱۳۹۹

به استناد نظام فنی و اجرایی کشور، ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه، ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی، به پیوست «فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري تحت فشار سال ۱۳۹۹» از نوع گروه اول (لازم الاجرا) که مبانی آن به تصویب شوراي عالی فنی رسیده است، ابلاغ می شود؛ تا براي برآورد هزینه کارهایی که بعد از ابلاغ این بخشنامه تهیه می شوند، مورد استفاده قرار گیرد.

کارگروه کارشناسی و تدوین فهرست بها

 • سیدجواد قانع فر (رییس امور نظام فنی و اجرایی، مشاورین و پیمانکاران)
 • کیهاندخت نازك کار
 • سهیلا شریعتی
 • کاوه هنری
 • امیر جهانشاهی

 

در این مطلب این فهرست بها برای دانلود کاربران پایگاه مهندسی ایران ارائه گردیده است.


منبع: سایت نظام فنی و اجرایی کشور--خالی--

فروشگاه اینترنتی دیجی کالا
 • پس لرزه 

  پس لرزه (به انگلیسی: Aftershock) به زمین لرزه کوچک‌تری گفته می‌شود که پس از یک زمین‌لرزه بزرگ‌تر قبلی، و در…

 • گسل 

  گسل یا گسله (به انگلیسی: Fault) به شکستگی‌هایی اطلاق می‌شود که سنگ‌های دو طرف صفحهٔ شکستگی نسبت به همدیگر حرکت…

 • تمرکز تنش 

  تمرکز تنش (Stress Concentration یا Stress Raiser یا Stress Riser) موقعیتی از یک شی است که در آن مقدار تنش…