Generic selectors
فقط مطابقت دقیق
جستجو در عنوان
جستجو در متن
جستجو در پست ها
جستجو در صفحات
فیلتر بر اساس دسته
اخبار کنفرانس
اخبار و تازه های سایت
استخدام مهندس برق
استخدام مهندس شیمی
استخدام مهندس صنایع
استخدام مهندس عمران
استخدام مهندس کامپیوتر
استخدام مهندس متالوژی
استخدام مهندس معماری
استخدام مهندس مکانیک
استخدام و فرصت های شغلی
سازه های شگفت انگیز
وب گشت فناورانه
ویدئو

فهرست‌ بهاي واحد پايه رشته چاه سال ۱۳۹۹

فهرست‌ بهاي واحد پايه رشته چاه سال 1399
 • نسخه سال 1399
 • تاریخ نشر ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

توضیحات

فهرست‌ بهاي واحد پايه رشته چاه سال 1399

تهیه، تدوین و ابلاغ فهرست های بهای واحد پایه در رشته های مختلف جزو مسئولیت هایی بوده است که از زمان تشکیل سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۵) و نظام فنی و اجرایی کشور (مصوب ۱۳۸۵/۰۴/۲۰)، به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در برآورد هزینه های اجرای پروژه های توسعه ای کشور انجام می شود. این فهارس بها از نوع گروه اول (لازم الاجرا) بوده و به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ می شود. اولین فهرست بهای واحد پایه در سال ۱۳۵۵ ابلاغ گردید و از آن پس هرساله مورد بازنگری، به هنگام سازی، و اصلاح قرار گرفته است.

ابلاغ فهرست‌ بهاي واحد پايه رشته چاه سال ۱۳۹۹

به استناد نظام فنی و اجرایی کشور، ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه، ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی، به پیوست «فهرست‌ بهاي واحد پايه رشته چاه سال ۱۳۹۹» از نوع گروه اول (لازم الاجرا) که مبانی آن به تصویب شوراي عالی فنی رسیده است، ابلاغ می شود؛ تا براي برآورد هزینه کارهایی که بعد از ابلاغ این بخشنامه تهیه می شوند، مورد استفاده قرار گیرد.

کارگروه کارشناسی و تدوین فهرست بها

 • سیدجواد قانع فر (رییس امور نظام فنی و اجرایی، مشاورین و پیمانکاران)
 • کیهاندخت نازك کار
 • سهیلا شریعتی
 • کاوه هنری
 • امیر جهانشاهی

 

در این مطلب این فهرست بها برای دانلود کاربران پایگاه مهندسی ایران ارائه گردیده است.


منبع: سایت نظام فنی و اجرایی کشوردانشنامه – دانش واژه های اخیر

 • ضریب پواسون

  نسبت کرنش جانبی (عرضی) به کرنش محوری (طولی) را نسبت پواسون یا ضریب…

 • کرنش جانبی

  کرنش‌های پدید آمده تحت نیروی محوری P در راستاهایی غیر از راستای نیروی…

 • نسبت خستگی

  نسبت عمر خستگی (استحکام خستگی) به استحکام کششی ماده را نسبت خستگی می…

--خالی--

logo-samandehi