Generic selectors
فقط مطابقت دقیق
جستجو در عنوان
جستجو در متن
جستجو در پست ها
جستجو در صفحات
فیلتر بر اساس دسته
اخبار کنفرانس
اخبار و تازه های سایت
استخدام مهندس برق
استخدام مهندس شیمی
استخدام مهندس صنایع
استخدام مهندس عمران
استخدام مهندس کامپیوتر
استخدام مهندس متالوژی
استخدام مهندس معماری
استخدام مهندس مکانیک
استخدام و فرصت های شغلی
سازه های شگفت انگیز
وب گشت فناورانه
ویدئو

فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط زميني انتقال و فوق توزيع نيروي برق سال ۱۳۹۹

فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط زميني انتقال و فوق توزيع نيروي برق سال 1399
 • نسخه سال 1399
 • تاریخ نشر ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

توضیحات

فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط زميني انتقال و فوق توزيع نيروي برق سال 1399

تهیه، تدوین و ابلاغ فهرست های بهای واحد پایه در رشته های مختلف جزو مسئولیت هایی بوده است که از زمان تشکیل سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۵) و نظام فنی و اجرایی کشور (مصوب ۱۳۸۵/۰۴/۲۰)، به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در برآورد هزینه های اجرای پروژه های توسعه ای کشور انجام می شود. این فهارس بها از نوع گروه اول (لازم الاجرا) بوده و به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ می شود. اولین فهرست بهای واحد پایه در سال ۱۳۵۵ ابلاغ گردید و از آن پس هرساله مورد بازنگری، به هنگام سازی، و اصلاح قرار گرفته است.

تدوین فهارس بهاي مورد نیاز صنعت برق کشور طی یک دوره سه ساله و پس از تشکیل جلسات مستمر کارشناسی با خبرگان صنعت برق انجام و ساختار اولیه فهارس مذکور در قالب بخشنامه هاي شرح ردیف در سال ۱۳۹۲ ابلاغ گردید.
از سال ۱۳۹۷ بازنگري شرح ردیف ها و تعیین قیمت هاي آنها مجددا در دستور کار سازمان قرار گرفت و با مشارکت شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروي برق ایران (توانیر) و پس از تشکیل کارگروه هاي کارشناسی با حضور خبرگان صنعت برق، فهرست بهاي واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروي برق تدوین گردید.

ابلاغ فهرست بهاي فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط زميني انتقال و فوق توزيع نيروي برق سال ۱۳۹۹

به استناد نظام فنی و اجرایی کشور، ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه، ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی، به پیوست «فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط زميني انتقال و فوق توزيع نيروي برق سال ۱۳۹۹» از نوع گروه اول (لازم الاجرا) که مبانی آن به تصویب شوراي عالی فنی رسیده است، ابلاغ می شود؛ تا براي برآورد هزینه کارهایی که بعد از ابلاغ این بخشنامه تهیه می شوند، مورد استفاده قرار گیرد.

کارگروه کارشناسی و تدوین فهرست بها

سازمان برنامه و بودجه کشور

 • سیدجواد قانع فر (رییس امور نظام فنی و اجرایی مشاورین و پیمانکاران)
 • کیهاندخت نازك کار
 • فریدا نکویی (نماینده شوراي عالی فنی)
 • فرزاد عارفی (مشاور سازمان)
 • علیرضا فخر رحیمی
 • مجتبی عزتی
 • امیر جهانشاهی

وزارت نیرو (شرکت توانیر)

 • ابوذر دقت (مسوول کمیته فنی راهبري فهرست بها در شرکت توانیر)
 • امیرعلی پوشیده (مدیر پروژه مشاور- شرکت مهندسی دریا پالا)
 • رضا توفیقی ثابت قدم
 • فرشاد اسداله تاجر جهرمی
 • رضا محسنی
 • احد دیده خانی
 • بهروز سلیمی
 • مهدي بهروز
 • علی موقوفه
 • هادي علی آبادي
 • منصور پورعابدي
 • عبدالوهاب حمیدپور
 • حمیدرضا شالچیان
 • حمیده لیلاز مهرآبادي

در این مطلب این فهرست بها برای دانلود کاربران پایگاه مهندسی ایران به صورت رایگان ارائه گردیده است.


منبع: سایت نظام فنی و اجرایی کشور


فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال ۱۳۹۹

فهرست بهای واحد پايه رشته آبياری و زهكشی سال ۱۳۹۹

فهرست بهاي واحد پايه رشته راهداري سال ۱۳۹۹

دانشنامه – دانش واژه های اخیر

 • ضریب پواسون

  نسبت کرنش جانبی (عرضی) به کرنش محوری (طولی) را نسبت پواسون یا ضریب…

 • کرنش جانبی

  کرنش‌های پدید آمده تحت نیروی محوری P در راستاهایی غیر از راستای نیروی…

 • نسبت خستگی

  نسبت عمر خستگی (استحکام خستگی) به استحکام کششی ماده را نسبت خستگی می…

--خالی--

logo-samandehi