آئین نامه بتن ایران (آبا)
ارسال شده توسط : تاریخ : مدیر سایت | ۰۱-۲۰-۱۳۹۸
آئین نامه بتن ایران به اختصار آبا (نشریه شماره 120) عنوان کتابی است که توسط دفتر امور فنی و تدوین معیارهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منتشر شده‌ است. هدف این آیین‌نامه، ارائه حداقل ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آنها میزان مناسبی از ایمنی قابلیت بهره‌ برداری و پایایی سازه‌های موضوع آیین‌نامه‌ها تأمین می‌شود. ضوابط و مقررات این آیین‌نامه طرح، آنالیز، اجرا و مشخصات مواد تشکیل دهنده سازه‌های بتنی را در بر می‌گیرند. رعایت کامل مفاد این آیین‌نامه از طرف دستگاه‌های اجرایی مهندسان مشاور پیمانکاران و عوامل دیگر در…
Read More
0 Comments
نشریه ۵۵ تجدیدنظر دوم – مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی
ارسال شده توسط : تاریخ : مدیر سایت | ۰۸-۲۷-۱۳۹۷
نشریه شماره 55 (مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني) به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در دستورالعمل‌ های اجرایی کارهای ساختمانی کشور تدوین شده است. در تهیه این نشریه همچنین اصول، روش‌ها و فنون اجرایی متناسب با امکانات موجود، در نظر گرفته شده است. نشریه شماره 55 سازگار با شرایط و مقتضیات اقلیمی کشور است. این نشریه در سال ۱۳۷۳ از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی منتشر شده است. نشریه حاضر تجدید نظر دوم از مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی است. تجدید نظر دوم این نشریه در سال ۱۳۸۳ در…
Read More
0 Comments
نشریه ۱۰۱ تجدید نظر دوم – مشخصات فنی عمومی راه
ارسال شده توسط : تاریخ : مدیر سایت | ۰۸-۱۷-۱۳۹۷
بهره گیری از ضوابط، معیارها و استانداردهای ملی در تمامی مراحل طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری طرحهای عمرانی با رویکرد کاهش هزینه، زمان و ارتقاء کیفیت، از اهمیتی ویژه برخوردار بوده و در نظام جدید فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور، مورد تأکید قرار گرفته است. بهنگام و روزآمد نمودن نشریات و استاندارهای فنی با توجه به فناوریهای جدید و نوآوریهای صنعتی در مقاطع زمانی مختلف، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نیز در راستای وظایف و مسئولیتهای قانونی و به منظور هماهنگی…
Read More
0 Comments
ASTM D1987 – ۹۵ – Standard Test Method for Biological Clogging of Geotextile or Soil/Geotextile Filters
ارسال شده توسط : تاریخ : مدیر سایت | ۰۸-۱۷-۱۳۹۷
Complete Title: ASTM D1987 – 95 – Standard Test Method for Biological Clogging of Geotextile or Soil/Geotextile Filters Significance and Use: – This test method (ASTM D1987) is performance oriented for determining if, and to what degree, different liquids create biological activity on geotextile filters thereby reducing their flow capability. The use of the method is primarily oriented toward landfill leachates but can be performed with any liquid coming from a particular site or synthesized from a predetermined mixture of biological microorganisms. – The test can be used to compare…
Read More
0 Comments
ACI 117-10 – Specification for Tolerances for Concrete Construction and Materials
ارسال شده توسط : تاریخ : مدیر سایت | ۰۸-۱۷-۱۳۹۷
Complete Title: Specification for Tolerances for Concrete Construction and Materials (ACI 117-10) and Commentary Specification synopsis: This specification provides standard tolerances for concrete construction and materials. This document is intended to be used by specification writers and ACI committees writing standards as the reference document for establishing tolerances for concrete construction and materials. Commentary synopsis: This report is a commentary on the “Specifications for Tolerances for Concrete Construction and Materials (ACI 117).” It is intended to be used with ACI 117 for clarity of interpretation and insight into the intent…
Read More
0 Comments
مباحث مقررات ملی ساختمان (۲۲ مبحث)
ارسال شده توسط : تاریخ : مدیر سایت | ۰۷-۲۱-۱۳۹۷
مقررات ملی ساختمان در قالب بیست و دو جلد کتاب که هر جلد مربوط به یک مبحث خاص می‌باشد منتشر شده است. مباحث عبارتند از: مبحث اول: تعاریف مبحث دوم: نظامات اداری مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حریق مبحث چهارم: الزامات عمومی ساختمان مبحث پنجم: مصالح و فراورده‌های ساختمانی مبحث ششم: بارهای وارد بر ساختمان مبحث هفتم: پی و پی سازی مبحث هشتم: طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمانهای فولادی مبحث یازدهم: اجرای صنعتی…
Read More
0 Comments
مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان
ارسال شده توسط : تاریخ : مدیر سایت | ۰۷-۲۱-۱۳۹۷
توضیحات تکمیلی بعدا ارائه می شود.
Read More
0 Comments
مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان
ارسال شده توسط : تاریخ : مدیر سایت | ۰۷-۲۱-۱۳۹۷
توضیحات تکمیلی بعدا ارائه می شود.
Read More
0 Comments
مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان
ارسال شده توسط : تاریخ : مدیر سایت | ۰۷-۲۱-۱۳۹۷
توضیحات تکمیلی بعدا ارائه می شود.
Read More
0 Comments
1 2 3 4