مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان

2000 تومان
2000 تومان – افزودن به سبد

توضیحات

مجموعه پیش رو ویرایش چهارم مبحث پنجم مقررات ملّی ساختمان با عنوان «مصالح و فرآورده های ساختمانی» میباشد و هدف از تدوین آن ارائه مشخصات فنی مواد، مصالح و فرآورده های ساختمانی به منظور حفظ ایمنی، بهداشت، محیط زیست، دوام مناسب و صرفه اقتصادی در ساختمان است.
با توجه به اهمیت مواد و مصالح و فرآورده های ساختمانی در صنعت ساختمانی و پیشرفتهای اخیر در تولید فرآوردههای جدید و کاربرد آنها در سیستمهای جدید ساختمانی و تدوین استانداردهای جدید، ویژگیها و مشخصات فنی مصالح، تهیه ویرایش جدید در دستور کار قرار گرفت.
در این بازنگری، تغییرات اساسی در بعضی از مصالح صورت گرفته که در زیر خلاصه شده اند:

  1. در مباحث آجر، سنگ، آهک، گچ، ملاتها، فلزات، چوب، قیر، شیشه، رنگ، عایقهای حرارتی، پلیمرهای ساختمانی، تولیدات جدید بهمراه استانداردهای مربوط به ویژگیها و مشخصات فنی و روشهای آزمون آنها اضافه گردیده اند.
  2. با توجه به اهمیت و مصرف فوق العاده بتن در جهان امروز و در کشور ما و عدم پرداخت به این ماده پرمصرف و اجزاء تشکیل دهنده آن در ویرایشهای قبلی، خواص و ویژگیهای سنگدانه های مصرفی در بتن، سیمانهای مختلف و الزامات فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی آنها، سیمانهای آمیخته و پوزولانی، خواص لازم برای آب بتن، مواد افزودنی شیمیایی بتن، انواع بتنها نظیر بتنهای توانمند، سبک، پلیمری، الیافی، خود تراکم بهمراه استانداردهای مربوطه در متن
    مبحث پنجم قرار گرفت.
  3. با توجه به اهمیت میلگرد در سازههای بتنی مسلح، خواص و ویژگیها و استانداردهای آن در متن مبحث قرار گرفت.
  4. از آنجا که در اکثر کشورها کار بر روی نانومواد و تولید مواد نانویی در دستور کار قرار دارد این موضوع در اصل مبحث قرار گرفت.
  5. پیوست ۱ بصورت اساسی تغییر یافت. در این پیوست مشخصات مصالح و فرآوردههای ساختمانی مصرفی در سیستمهای کامل ساختمانی دارای گواهینامه فنی نظیر صفحات مرکب سه بعدی، سیستمهای سازه ای نظیر سازه های بتن مسلح دیوار باربر با شیوه قالب تونل، سیستمهای خمشی نوین نظیر قاب خمشی مختلط بتنی – فولادی، سقفها – سازه های بتن مسلح دیوار باربر با شیوه قالب تونلی نظیر سقف مرکب فولادی – بتنی با عرشه فلزی، دیوارهای غیرباربر نظیر دیوارهای غیرباربر سبک و سایر مصالح ساختمانی نظیر نمای مدولار سرامیکی آورده شده اند.
  6. کلیه استانداردها به پیوست ۲ انتقال یافته است.