مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

ضوابط لازم در طراحی و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه، در مبحث نهم از مجموعه مقررات ملی ساختمان ارائه شده است. فصول ابتدایی این مبحث به بیان کلیات، مصالح مورد استفاده و مشخصات هر یک از آن‌ها، استانداردهای مشخصات و آزمایش‌ها، کیفیت بتن مصالح و اصول آرماتوربندی، قالب بندی اجرایی مرتبط با ساخت، عمل آوری و […]

ASTM D1987 – 95 – Standard Test Method for Biological…

ASTM D1987 – 95 – Standard Test Method for Biological…

Complete Title: ASTM D1987 – 95 – Standard Test Method for Biological Clogging of Geotextile or Soil/Geotextile Filters Significance and Use – This test method is performance oriented for determining if, and to what degree, different liquids create biological activity on geotextile filters thereby reducing their flow capability. The use of the method is primarily […]

ACI 117-10 – Specification for Tolerances for Concrete…

ACI 117-10 – Specification for Tolerances for Concrete…

Complete Title: Specification for Tolerances for Concrete Construction and Materials (ACI 117-10) and Commentary Specification synopsis: This specification provides standard tolerances for concrete construction and materials. This document is intended to be used by specification writers and ACI committees writing standards as the reference document for establishing tolerances for concrete construction and materials. Commentary synopsis: […]

مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان

مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان

امروزه در شهرهای کوچک و روستاها مصالح بنایی، کاربرد بسیار گسترده‌ای در امر ساختمان سازی دارد. وقوع ویرانی‌های زیاد در اثر زلزله‌های پیاپی، در این دسته از ساختمان‌ها، بیانگر این مطلب است که برای احداث ساختمان‌هایی با مصالح بنایی، نیاز به مجموعه قوانین و مقررات فراگیر و لازم الاجرا است. با رعایت این مجموعه قوانین […]

Civil Engineering Formulas – Pocket Guide

Civil Engineering Formulas – Pocket Guide

Instant Access to Civil Engineering Formulas Fully updated and packed with more than 500 new formulas, this book offers a single compilation of all essential civil engineering formulas and equations in one easy-to-use reference. Practical, accurate data is presented in USCS and SI units for maximum convenience. Follow the calculation procedures inside Civil Engineering Formulas, […]

مشخصات فنی عمومی راه – تجدید نظر دوم

مشخصات فنی عمومی راه – تجدید نظر دوم

بهره گیری از ضوابط، معیارها و استانداردهای ملی در تمامی مراحل طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری طرحهای عمرانی با رویکرد کاهش هزینه، زمان و ارتقاء کیفیت، از اهمیتی ویژه برخوردار بوده و در نظام جدید فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور، مورد تأکید قرار گرفته است. بهنگام و روزآمد نمودن نشریات و استاندارهای فن […]

مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

الزامات طراحی ژئوتکنیکی ساختمان‌ها تحت عنوان پی و پی سازی، در مبحث هفتم مورد بحث قرار می‌گیرد. این مبحث پس از ارایه تعاریف مرتبط با مسائل طراحی پی، به شناسایی ژئوتکنیکی لایه‌های زمین می‌پردازد و برای نکاتی از قبیل تعداد، عمق و فاصله گمانه‌ها، جداول لازم را ارائه می‌دهد. در همین فصل حداقل مواردی که […]

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

مبحث ششم مقررات ملّی ساختمان که مربوط به “بارهای وارد بر ساختمان” است اولین بار در سال ۱۳۸۰ منتشر گردید و دو آیین نامه موجود در کشور را تحت عناوین: آیین نامه حداقل بار وارده بر ساختمانها و ابنیه فنی – استاندارد شماره ۵۱۹ سال ۱۳۷۹ ، و” آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله” […]

مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان

مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان

مجموعه پیش رو ویرایش چهارم مبحث پنجم مقررات ملّی ساختمان با عنوان «مصالح و فرآورده های ساختمانی» میباشد و هدف از تدوین آن ارائه مشخصات فنی مواد، مصالح و فرآورده های ساختمانی به منظور حفظ ایمنی، بهداشت، محیط زیست، دوام مناسب و صرفه اقتصادی در ساختمان است. با توجه به اهمیت مواد و مصالح و […]

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

این مجموعه، ویرایش دوم مبحث چهارم مقررات ملّی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان است. هدف از این ویرایش، آسان سازی استفاده و دسترسی به مقررات موردنظر در فصول مختلف، افزودن برخی ضوابط تکمیلی برای کاربرد گسترده تر و رفع برخی ابهامات و کمبودهای اصلی و ویرایش فنی و ادبی آن بوده است. این مبحث […]

12