ششمین کنفرانس ملی پژوهش های های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری

ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری به همت دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ ۸ و ۹ اسفند ماه در محل هتل المپیک تهران برگزار می گردد.

 

تاریخ های مهم:

آخرین مهلت ارسال مقالات: دی ماه ۱۳۹۷

اعلام نتایج داوری: ۲۰ دی ۱۳۹۷

زمان برگزاری کنفرانس: ۸ و ۹ اسفند ۱۳۹۷

وبسایت کنفرانس: www.caup.ir

 

کمیته علمی ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری

مهندسی عمران

۱-دکتر علیرضا باقری                          دانشیار سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۲-دکتر سعید اصیل قره باغی                 استادیار سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۳-دکتر رسول دلفانی                           استادیار سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۴-دکتر کیوان کیانی                          استادیار سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۵-دکتر سید بهرام بهشتی اول                 دانشیار سازه و زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۶-دکتر نادر فنایی                               استادیار سازه و زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۷-دکتر کورش نصرالله زاده                       استادیار سازه و زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۸-دکتر حمید شاملو                            دانشیار مهندسی آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۹-دکتر مرتضی موسوی                         استادیار منابع آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۱۰- دکتر علیرضا برهانی                       دانشیار منابع آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۱۱- دکتر محسن سلطانپور                   دانشیار مهندسی آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۱۲- دکتر کورش حجازی                       استادیار مهندسی آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۱۳- دکتر محمد رضا کاویانپور               دانشیار مهندسی آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۱۴- دکتر محمود قضاوی                       استاد ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۱۵- دکتر محمود رضا عبدی                 دانشیار ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۱۶- دکتر ناصر مقدس تفریشی               استاد ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۱۷- دکتر حسن قاسم زاده                     دانشیار ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۱۸- دکتر سعید منجم                         دانشیار حمل و نقل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۱۹- دکتر منصور حاجی حسینلو             دانشیار حمل و نقل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۲۰- دکتر علی ادریسی                         استادیار حمل و نقل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۲۱- دکتر عباسی جهرمی                     استادیار مهندسی مدیرت   دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۲۲- دکتر فریدون وفایی                       دانشیار محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۲۳- دکتر سیامک بوداقپور                     استادیار محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۲۴- دکتر محمد رضا صبور                     دانشیار محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۲۵- دکتر نجمه مهجوری                       استادیار محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۲۶- دکتر علیرضا بازارگان                     استادیار محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۲۷- دکتر سعید صبوری                       استاد سازه و زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۲۸- دکتر محمد رضا ذوالفقاری               دانشیار زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۲۹- دکتر بهروز عسگریان                     استاد سازه و زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۳۰- دکتر سعیدرضا صباغ یزدی               استاد هیدرولیک و سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۳۱- دکتر رضا کرمی محمدی                 دانشیار سازه و زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۳۲- دکتر شروین ملکی                         استاد سازه و زلزله دانشگاه صنعتی شریف

۳۳- دکتر همایون استکانچی                   استاد سازه و زلزله دانشگاه صنعتی شریف

۳۴- دکتر علی بخشی                           دانشیار سازه و زلزله دانشگاه صنعتی شریف

۳۵- دکتر محمد علی قناد                     استاد زلزله دانشگاه صنعتی شریف

۳۶- دکتر وحید خونساری                     استادیار سازه دانشگاه صنعتی شریف

۳۷- دکتر فیاض رحیم زاده رئوفی           استاد سازه و زلزله دانشگاه صنعتی شریف

۳۸-دکتر علی معصومی                         دانشیار سازه و زلزله دانشگاه خوارزمی

۳۹- دکتر ناصر خاجی                           استاد سازه و زلزله دانشگاه تربیت مدرس

۴۰- دکتر مسعود سلطانی محمدی           دانشیار سازه و زلزله دانشگاه تربیت مدرس

۴۱- دکتر غلامرضا قدرتی امیری             استاد سازه و زلزله دانشگاه علم و صنعت

۴۲- دکتر مجتبی لزگی نظرگاه               استادیار سازه دانشگاه حکیم سبزواری

۴۳- دکتر حامد رحمن شکرگذار             استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

۴۴- دکتر معصومه سلطانی                    استادیار دانشگاه کاشان

۴۵- دکتر احسان سیدی حسینی نیا         استادیار ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شریف

۴۶- دکتر امید رضا بارانی                     استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۴۷- دکتر موسی محمودی صاحبی           دانشیار سازه و زلزله دانشگاه شهید رجایی

۴۸- دکتر عباس حق اللهی                     استادیار سازه و زلزله دانشگاه شهید رجایی

۴۹- دکتر اصغر وطنی اسکویی               دانشیار سازه و زلزله دانشگاه شهید رجایی

۵۰- دکتر امیر طریقت                         دانشیار سازه و زلزله دانشگاه شهید رجایی

۵۱- دکتر احسان درویشان                     استادیار سازه و زلزله دانشگاه آزاد

۵۲- دکتر عادل عساکره                       استادیار ژئوتکنیک دانشگاه هرمزگان

۵۳- دکتر علی امینی                           کارشناس ارشد منابع آب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 

معماری و شهرسازی

۵۴- دکتر مهیار جاوید روزی                   استادیار فن ساختمان دانشگاه شهید بهشتی

۵۵- دکتر محمد رضا حافظی                 استادیار فن ساختمان دانشگاه شهید بهشتی

۵۶- دکتر مجتبی حسین علیپور             استادیار فن ساختمان دانشگاه شهید بهشتی

۵۷- دکتر حمیدرضا خویی                     استادیار معماری دانشگاه شهید بهشتی

۵۸- مهندس فرشاد رزمگاه                     مربی فن ساختمان دانشگاه شهید بهشتی

۵۹- دکتر محسن سرتیپی پور                استاد فن ساختمان دانشگاه شهید بهشتی

۶۰- دکتر علی علایی                           دانشیار معماری دانشگاه شهید بهشتی

۶۱- دکتر علیرضا فلاح                         استاد فن ساختمان دانشگاه شهید بهشتی

۶۲- دکتر حاج ابراهیم زرگر                   استاد معماری دانشگاه شهید بهشتی

۶۳- دکتر محمد رضا مطهری                 استادیار معماری دانشگاه پیام نور

۶۴- دکتر حیدر جهانبخش                   استادیار دانشگاه پیام نور

 

مدیریت شهری

۶۵- دکتر یوسفعلی زیاری                     دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

۶۶- دکتر رحیم سرور                           دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

۶۷- دکتر غلامرضا کاظمیان                   دانشگاه علامه طباطبایی

۶۸- دکتر موسی مکانرودی                   دانشگاه علامه خوارزمی

محورهای ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری

محورهای مهندسی عمران:

* مدیریت مخاطرات طبیعی و بحرانهای انسان ساز (زلزله،سیل،آتش و آلودگی…)

* طراحی پایدار (سازه، زلزله، ژئوتکنیک)

* آب، خاک، هوا و محیط زیست

* حمل و نقل، ارتباطات، ترافیک و روسازی

* پایش کیفیت ساخت و ساز

 

 

محورهای معماری  و برنامه ریزی شهری:

* روشهای ارتقای کیفیت و زیست پذیری شهری

* کیفیت معماری، سیما و منظر شهری و روستایی

* بافتهای تاریخی و با ارزش شهرها و قابلیتهای آن (میراث های تاریخی، صنعتی و مدرن)

* نشانه ها، نمادها و مدیریت فرهنگی فضاهای شهری

 

 

محورهای مدیریت شهری:

*توسعه شهری مبتنی بر حمل و نقل همگانی (TOD)

* نسل نوین شهرهای جدید

* روشهای تامین منابع پایدار برای شهرداری ها

* یکپارچگی نظام مدیریت شهری و پیراشهری

* مدیریت پسماند در شهرها

* ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در شهرداری ها

 

پوستر کنفرانس

 

ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 28 = 29

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

اشتراک در خبرنامه

دانشنامه – دانش واژه های اخیر

  • اتصال خورجینی 

    اتصال خورجینی (به انگلیسی: [1] Scissor Connection) نوعی اتصال تیر به ستون است که در آن تیرها از دو طرف…

  • جریان سیال 

    جابجایی ذرات سیال که موجب حرکت کلی سیال گردد را جریان سیال می‌نامند و در زیر بخشی خاصی از مکانیک…

  • عدد هارتمن 

    عدد هارتمن (به انگلیسی: Hartmann Number) یک کمیت بدون بعد است که به صورت نسبت نیروی الکترومغناطیس به نیروی ویسکوزیته…

عضویت در کانال تلگرام

مجوزهای دیجیتال

logo-samandehi

کانال تلگرام

برای آگاهی از آخرین مطالب منتشره در سایت می توانید عضو کانال تلگرام پایگاه مهندسی ایران شوید.

عضویت در کانال
بستن